20100914

A Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október 14-i ülése

1/2010-2014. sorszám

Napirend:

1. A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója az önkormányzati választás eredményéről,
valamint a megbízólevelek átadása a polgármester és a képviselők részére
Tájékoztatót tartja: dr. Völgyesi Miklós HVB elnöke

2. A Képviselő-testület tagjainak és a polgármesternek nyilvános, ünnepélyes eskütétele
Esküvevő: dr. Völgyesi Miklós HVB elnöke

3. A polgármester illetményének és költségátalányának megállapítása
Beterjesztő: dr. Bácsy Zsolt korelnök

4. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/1995. (X.25.) Bp. Főv.
XII. ker. Ök. rendelet módosítása
Beterjesztő: Pokorni Zoltán polgármester

5. A Képviselő-testület állandó bizottságainak megválasztása
Beterjesztő: Pokorni Zoltán polgármester

6. Az alpolgármesterek megválasztása zárt ülés keretében, továbbá nyilvános ülés keretében a
megválasztott alpolgármesterek eskütétele és illetményük meghatározása
Beterjesztő: Pokorni Zoltán polgármester

7. Szociális és gyermekvédelmi ügyekben érkezett fellebbezések elbírálása
Beterjesztő: Kovács Lajos alpolgármester

A 7. napirendi pont zárt ülés keretében került megtárgyalásra.

8. Beszámoló a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2010. évi költségvetésének I.
félévi végrehajtásáról
Beterjesztő: Pokorni Zoltán polgármester

9. Előterjesztés a fel nem használt 2009. évi TEUT támogatásról történő lemondásról
Beterjesztő: Pokorni Zoltán polgármester

10. Közhasználat céljára átadott, Budapest XII. kerületi magánút elnevezése
Beterjesztő: Pokorni Zoltán polgármester

11. A Bp. XII. kerület Márvány u. 44. szám alatti, 7692/0/A/1 hrsz-ú üzlethelyiségre vonatkozó
elővásárlási jog
Beterjesztő: Pokorni Zoltán polgármester