20110428

A Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 28-án (csütörtök) 17.00 órai 8/2010-2014. sorszámú ülése.

Napirendi javaslat:

1. Szociális ügyben érkezett fellebbezés elbírálása
Beterjesztő: Kovács Lajos alpolgármester

2. Budapest XII. kerület Hegyvidék Egészségügyi Ellátásáért Díj adományozása
Beterjesztő: Pokorni Zoltán polgármester

3. Bírósági ülnökök választása
Beterjesztő: dr. Tusor Gabriella jegyző

Az 1-3. napirendi pontok zárt ülés keretében kerülnek megtárgyalásra.

4. Az egészségügyi, a szociális ellátás és a gyermekjóléti alapellátás területén adományozható
kitüntető díjakról szóló 17/2004. (XI. 3.) önkormányzati rendelet módosítása
Beterjesztő: Kovács Lajos alpolgármester

5. A térítési díj és a tandíj megállapításának szabályairól szóló 9/1998. (VII. 15.) Budapest Főváros
XII. kerületi Önkormányzat rendeletmódosítása
Beterjesztő: Fonti Krisztina alpolgármester

6. Az avarégetésről szóló 2/1987. (IX. 15.) Budapest Főváros XII. kerületi Tanácsának rendelete
hatályon kívül helyezése
Beterjesztő: Kovács Lajos alpolgármester

7. A Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2011. évi költségvetésének 1. számú
módosítása
Beterjesztő: Pokorni Zoltán polgármester

8. A Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2011-2014. évekre vonatkozó Gazdasági
Programjának elfogadása
Beterjesztő: Pokorni Zoltán polgármester

9. Budapest Főváros Kormányhivatala főigazgatójának 30BP-304/1/2011. számú törvényességi
észrevétele
Beterjesztő: dr. Tusor Gabriella jegyző

10. A XII. kerületi helyi kisebbségi önkormányzatokkal megkötött együttműködési megállapodások
Beterjesztő: Pokorni Zoltán polgármester

11. A Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat fenntartásában lévő Fekete István Általános
Iskola és Előkészítő Szakiskola, valamint a Németvölgyi Általános Iskola Alapító Okiratának
módosítása
Beterjesztő: Fonti Krisztina alpolgármester

12. Emléktábla elhelyezése Boromisza Tibor festőművész egykori lakóháza a Nagysalló u. 4. sz. ház
falán
Beterjesztő: Fonti Krisztina alpolgármester

13. Bérlőkiválasztási jog megszüntetése
Beterjesztő: Pokorni Zoltán polgármester

14. Képviselő-testületi határozat módosítása
Beterjesztő: Pokorni Zoltán polgármester

· A polgármester beszámolója az előző ülés óta végzett munkájáról
· Interpellációk, kérdések, közlemények