20110707

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. július 7-i 11/2010-2014. sorszámú ülése

Napirend:
1. Javaslat szociális és gyermekjóléti díjak adományozására
Beterjesztő: Pokorni Zoltán polgármester
2. A Virányosi Közösségi Ház intézményvezetői megbízására kiírt pályázat
Beterjesztő: Fonti Krisztina alpolgármester
Az 1-2. napirendi pontok zárt ülés keretében kerülnek megtárgyalásra!

3. A Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2011. évi költségvetésének 2. számú
módosítása
Beterjesztő: Pokorni Zoltán polgármester
4. Az állatok tartásáról szóló 16/2009. (IX. 24.) Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
rendeletének módosítása
Beterjesztő: Dr. Váczi János alpolgármester
5. Egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az anyakönyvi eseményért
fizetendő díjak mértékéről szóló önkormányzati rendelet módosítása
Beterjesztő: dr. Tusor Gabriella jegyző
6. Az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek
elidegenítéséről szóló 21/2001. (X. 31.) Bp. XII. ker. Hegyvidék Ök. rendelet módosítása
Beterjesztő: Pokorni Zoltán polgármester
7. Rendeletalkotás a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben meghatározott
parkolási közszolgáltatás ellátásáról
Beterjesztő: Pokorni Zoltán polgármester
8. A Fővárosi Önkormányzatok Parkolási Társulásának felmondása
Beterjesztő: Pokorni Zoltán polgármester
9. Társulási megállapodás megkötése a parkolási közszolgáltatás ellátására
Beterjesztő: Pokorni Zoltán polgármester
10. Budapesti Önkormányzatok Szövetségének megalakítása
Beterjesztő: Pokorni Zoltán polgármester
11. A Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási
intézmények, valamint a Virányosi Közösségi Ház alapító okiratának módosítása
Beterjesztő: Fonti Krisztina alpolgármester
12. Hegyvidéki Egyesített Gondozási Központ Alapító Okiratának módosítása
Beterjesztő: Kovács Lajos alpolgármester
13. Ingatlan értékesítése
Beterjesztő: Pokorni Zoltán polgármester
14. Ingatlanok vételárát meghatározó képviselő-testületi határozatok hatályon kívül helyezése
Beterjesztő: Pokorni Zoltán polgármester
15. A „Szövetség a nagyobb társasházakkal és Lakásszövetkezetekkel” támogatási program
Beterjesztő: Dr. Váczi János alpolgármester

· A polgármester beszámolója az előző ülés óta végzett munkájáról
· Interpellációk, kérdések, közlemények