Képviselői vélemény a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2010. évi költségvetési beszámolójáról

Vincze Géza:

Az önkormányzat elé került a 2010-es esztendő pénzügyi helyzetéről készült beszámoló és a zárszámadás tervezete, amelyre a testületnek jóváhagyását kellene adnia. A beszámoló azonban igen különös tételeket tartalmaz, amelyek egy részét „elrejtették”, úgy kellett kihámoznunk a sorok közül.

Mint a bizottság elnöke nem nagyon értettem, miért van szükség a költségvetés őszi módosítására, amikor az általunk megismert bevételi adatok nagyon közel vannak a kiadási oldal számaihoz, sőt, bizonyos megtakarításokkal is számolni lehetett. Igaz, ez csalóka, hiszen a tervezettnél nagyobb bevételek forrása az a 3 milliárd 668 millió 888 ezer forintos kötvénykibocsátásból befolyt összeg, ami nélkül a tényleges hiány csaknem 1 milliárd 745 millió forint volna. Ha nem a tényleges folyamatok számait vizsgáljuk, könnyen előfordulhat, hogy tekintettel a kerület „pozitív” mérlegére a költségvetés, vagy a főváros csökkentheti a Hegyvidéknek szánt központi forrású támogatásokat. Javasoltuk, hogy nézzük meg, volna-e mód a kötvénykibocsátásból származó bevételeket „kivezetni”, hogy ne keltsünk hamis illúziókat a kerület valós anyagi helyzetét illetően. Rontja a helyzetet az is, hogy a kerület devizában vett fel hiteleket, amelyek visszafizetését a forintban befolyó bevételeknek kell fedezniük, s mint valamennyien tudjuk, a devizahitelek árfolyamkockázata meglehetősen magas, s ez nem csak a magánszemélyek gazdálkodására igaz!

Ember legyen a talpán, aki eligazodik például a Sportcsarnok 2010-es beruházási költségei között is. Két egymást követő oldalon más és más – közel sem azonos nagyságrendű – összeg szerepel, ráadásul ugyanazon a címen. Hiába néztük át töviről hegyire a költségvetést, abban nem szerepelnek azok az összegek, amit a SPORT-MAX-nak bérlewti díj címén kellett volna fizetnie. Vagy talán nem fizettek bérleti díjat az önkormányzatnak? Esetleg született valamilyen megállapodás a képviselőtestület háta mögött a díj elengedéséről?

Nem ez volna ugyanis az egyetlen „nagyvonalú” lépése az önkormányzatnak, hiszen például a 8. oldalon szerepel egy 39 millió 136 ezer forintos elengedett követelés, amiről sehol, semmilyen indoklást, részletezést nem találtam, holott az összeg nagysága talán indokolta volna, hogy tájékoztatást kapjanak a kerület adófizetői e nagyvonalú gesztus hátteréről.

De a fenti „furcsaságokon” kívül találtunk más „számtani” érdekességeket is a beszámolóban. Az 5. oldalon szerepel a Kútvölgyi út 12. szám alatti ingatlan értékesítése, amely 96 millió forint többletbevételt hozott, a 13.oldalon, ha nem is nevesítve, de feltehetően ugyanaz a tranzakció már 270 millió forint bevételként jelenik meg. Valójában mi, mennyi?