20101118

A Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 18-i ülése

Napirend:

1. Szociális ügyekben érkezett fellebbezések elbírálása
Beterjesztő: Kovács Lajos alpolgármester

2. A Zugligeti Általános Iskola vezetőjének megbízása
Beterjesztő. Fonti Krisztina alpolgármester

3. Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok felügyelőbizottsági tagjainak megválasztása,
valamint a tagok díjazása
Beterjesztő: Pokorni Zoltán polgármester

4. A Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete által alapított Budapest
Hegyvidék Kulturális Közalapítvány kuratórium elnökének megválasztása
Beterjesztő. Pokorni Zoltán polgármester

5. A Képviselő-testület állandó bizottságai nem képviselő tagjainak megválasztása, bizottsági tagok
lemondása és választása
Beterjesztő. Pokorni Zoltán polgármester

Az 1-5. napirendi pontok zárt ülés keretében kerültek megtárgyalásra.

Az állandó bizottságok nem képviselő tagjainak eskütétele
Az esküt kiveszi: Pokorni Zoltán polgármester

6. A Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2010. évi költségvetésének 3. számú
módosítása
Beterjesztő: Pokorni Zoltán polgármester

7. A pénzbeli ellátásokról és a természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló önkormányzati
rendelet módosítása
Beterjesztő: Kovács Lajos alpolgármester

8. Az állatok tartásáról szóló 16/2009. (IX.24.) Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
rendeletének módosítása
Beterjesztő: Dr.Váczi János alpolgármester

9. Az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről,
a lakások lakbérének mértékéről, valamint a lakbértámogatásról szóló 23/2007. (VI. 18.)
Budapest XII. kerület Hegyvidék Önkormányzata rendeletének módosítása
Beterjesztő: Pokorni Zoltán polgármester

10. A Budapest Hegyvidék Ifjúsági, Sport és Egészségügyi Közalapítvány megszüntetése
Beterjesztő: Pokorni Zoltán polgármester

11. A Hegyvidéki Egyesített Gondozási Központ Alapító Okiratának módosítása
Beterjesztő: Kovács Lajos alpolgármester

12. Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásával kapcsolatos módosítási javaslatok
Beterjesztő: Pokorni Zoltán polgármester

13. A Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulás létrehozása
Beterjesztő: Fonti Krisztina alpolgármester

14. A Budapest Hegyvidék XII. kerületben lévő, (10734/2) hrsz.-ú névtelen közterület elnevezése
Shota Rustaveli térre
Beterjesztő: Dr. Váczi János alpolgármester