20110526

A Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének
2011. május 26-i 9/2010-2014. sorszámú ülése

Napirendi javaslat:
1. A Németvölgyi Általános Iskola vezetőjének megbízása
Beterjesztő: Fonti Krisztina alpolgármester

2. A Fekete István Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola vezetőjének megbízása
Beterjesztő: Fonti Krisztina alpolgármester

3. Szociális és gyermekvédelmi ügyekben érkezett fellebbezések elbírálása
Beterjesztő: Kovács Lajos alpolgármester

4. Állattartást megtiltó határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálása
Beterjesztő: Dr. Váczi János alpolgármester

Az 1-4. napirendi pontok zárt ülés keretében kerülnek megtárgyalásra!

5. Értékelő jelentés a Budapesti Rendőr-főkapitányság XII. kerületi Rendőrkapitányság 2010.
évben végzett munkájáról
Beterjesztő: Pokorni Zoltán polgármester

6. Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2010. évi költségvetési beszámolója és
zárszámadási rendeletének megalkotása
Beterjesztő: Pokorni Zoltán polgármester

7. Az SZMSZ módosítása
Beterjesztő: Pokorni Zoltán polgármester

8. Az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről,
a lakások lakbérének mértékéről, valamint a lakbértámogatásról szóló 23/2007. (VI. 18.)
Budapest XII. kerület Hegyvidék Önkormányzata rendeletének módosítása
Beterjesztő: Pokorni Zoltán polgármester

9. A szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátásokról és a természetben nyújtott szociális
ellátásokról szóló 2/1998. (III. 25.) önkormányzati rendelet módosítása
Beterjesztő: Kovács Lajos alpolgármester

10. Helyi (kerületi) védettség megszüntetése
Beterjesztő: Dr. Váczi János alpolgármester

11. A Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Környezetvédelmi Programja
Beterjesztő: Dr. Váczi János alpolgármester

12. A Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulás megállapodás módosításának jóváhagyása
Beterjesztő: Fonti Krisztina alpolgármester

13. Az 1956-os forradalom és a kommunista diktatúrák áldozatainak emlékére szoborpályázat
kiírása
Beterjesztő: Fonti Krisztina alpolgármester

14. Megállapodás módosítása fogyatékos személyek nappali ellátására
Beterjesztő: Kovács Lajos alpolgármester

15. Lakás bérbeadása
Beterjesztő: Pokorni Zoltán polgármester

· A polgármester beszámolója az előző ülés óta végzett munkájáról
· Interpellációk, kérdések, közlemények