A Hegyvidék Önkormányzata 2012. évi költségvetésének 4. módosítási javaslata

A Hegyvidék Önkormányzata 2012. évi költségvetésének 4. módosítási javaslata
A második módosítási javaslat döntően technikai módosításokat tartalmaz, amelyek indoklása megfelelő. Meg kell jegyezni, hogy nem világos, miért kell folyamatosan módosítani a költségvetést a közszféra dolgozóinak bérkompenzációja miatt, amikor az az egész évre érvényes szabályozás. Bár a FIDESZ-KDNP kormány tevékenységét elnézve, lehet, hogy jogos az óvatosság.
A költségvetésünk alapproblémája , hogy nagy értékű beruházásokat valósítottunk meg jelentős összegű hitel felvétele mellett, miközben az ezekből származó bevételek nagyon alacsonyak. Aggódom, hogy az ezekből befolyó bevételek a hitelkamatok fedezetét sem tudják fedezni.
Külön kell szólni a Sportmax Kft lassan végtelen történetté váló, sajnos nagyon drága bérlői tevékenységéről. Itt kiemelten fontosnak tartom, hogy az eredeti szerződés, a módosítások, a Kft által fizetett bérleti díjak összesítése, az Önkormányzat által biztosított pénzügyi eszközök tételes listáját egy összefoglaló anyagban kerüljön a bizottságunk, majd a testület elé, hogy érdemben lehessen áttekinteni a teljes kérdéskört.

Dr. Vinzce Géza