Katona Tamás levele Pokorni Zoltánhoz

Pokorni Zoltán
Polgármester Úrnak, a Hegyvidék országgyűlési képviselőjének

Tisztelt Képviselő Úr, Tisztelt Polgármester Úr!

Az MSZP kerületi elnökeként, egyetemi tanárként – ha úgy tetszik kollégaként – fordulok Önhöz: vesse be politikai, emberi tekintélyét mind a Fidesz Magyar Polgári Párt polgármestereként, mind országgyűlési képviselőként, a demokrácia védelmében!

Mélyen felkavarta a magyar társadalmat az a váratlan, és sokunk számára érthetetlen reakció, amellyel a kormányzó párt az Alkotmánybíróság közelmúltban hozott határozatát fogadta. Olyan kérdésben foglalt Önökkel szemben állást a bírói testület, amely minden jogban jártas, a demokrácia alapszabályait ismerő magyar ember számára várható volt. Arról szólt az a bizonyos döntés, hogy nem lehet aláásni a jogbiztonságot, visszamenőleges hatállyal életbe léptetni olyan rendelkezéseket, amelyek azokat is büntetik, akik arra nem adtak alapot. Nem lehet egy kalap venni csalókat, ügyeskedőket azokkal, akik egy tisztességes életpálya végén törvényesen, alanyi jogon biztosított járandóságukkal egy új, nehezebb életszakasz küszöbére értek. Ne értsen félre, nem szándékozom védelmembe venni az előnytelen szerződéseket kötő ügyeskedőket, de amint az a taláros testület indoklásából is kiderült, van törvényes, alkotmányos módja annak is, hogy az így kifizetett milliókat visszavegye az állam. És nyilván Ön is látja, hogy a Fidesz vezetőinek támadása nem a végkielégítésekre, hanem az alkotmányos korlátok szétrombolására irányul.

Sokkal nagyobb veszélyt látok – látunk – ugyanis abban a szándékban, amelyet az Önök frakcióvezetője bejelentett: a megsemmisített törvényjavaslatot változatlan formában benyújtja majd a parlamentnek, de előbb a kétharmados többség birtokában a Fidesz módosítani kívánja az Alkotmányt. El kívánja vonni, a számára nem kívánatos kérdésekben csorbítani szándékozik az Alkotmánybíróság jogkörét.

Tisztelt Polgármester Úr!

Mi, a Hegyvidék lakói, büszkék vagyunk arra, hogy ebben a kerületben POLGÁROK élnek. Igen, így írom: csupa nagybetűvel. Polgárok, akiknek többsége most Önökre adta a voksát, de polgárok azok is, akik minket támogatnak. A kerületben – iskolai végzettségüket tekintve – a főváros lakói közül talán nálunk a legmagasabb az értelmiségiek aránya, s ez politikai hitvallásukra tekintet nélkül valamennyiünket arra kötelez, hogy a demokrácia védelmében szót emeljünk.