20110217

A Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 17-i
6/2010-2014. sorszámú ülése

Napirendi javaslat:

1. Mezőgazdasági haszonállat tartása ügyében érkezett fellebbezés elbírálása
Beterjesztő: Dr. Váczi János alpolgármester

2. Szociális és gyermekvédelmi ügyekben érkezett fellebbezések elbírálása
Beterjesztő: Kovács Lajos alpolgármester

3. Jegyző kinevezése Beterjesztő: Pokorni Zoltán polgármester
Az 1-3. napirendi pontok zárt ülés keretében kerülnek megtárgyalásra!

4. Egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az anyakönyvi eseményért
fizetendő díjak mértékéről szóló önkormányzati rendelet Beterjesztő: Pokorni Zoltán polgármester

5. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló önkormányzati rendelet
módosítása Beterjesztő: Kovács Lajos alpolgármester

6. Az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről,
a lakások lakbérének mértékéről, valamint a lakbértámogatásról szóló 23/2007. (VI. 18.)
Budapest XII. kerület Hegyvidék Önkormányzata rendeletének módosítása
Beterjesztő: Pokorni Zoltán polgármester

7. A Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2010. évi költségvetésének 4. számú
módosítása Beterjesztő: Pokorni Zoltán polgármester

8. A Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2011. évi költségvetési javaslata
Beterjesztő: Pokorni Zoltán polgármester

9. Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat küldöttének megbízása
Beterjesztő: Pokorni Zoltán polgármester

10. Beszámoló az Egészségügyi és Szociális Bizottság átruházott hatáskörben hozott 2010. évi
döntéseiről Beterjesztő: dr. Bácsy Zsolt Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke

11. Beszámoló a Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 2010. évi munkájáról és átruházott
hatáskörben hozott döntéseiről Beterjesztő: Mikó Gergely Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság elnöke

12. A Tulajdonosi és Városfejlesztési Bizottság 2010. évi munkájáról szóló beszámoló
Beterjesztő: Dr. Felső Gábor Tulajdonosi és Városfejlesztési Bizottság elnöke

13. Beszámoló a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben hozott 2010. évi bizottsági
döntésekről Beterjesztő: Sikota Krisztina Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke

14. Zsindely Ferencné Tüdős Klára és férje egykori Istenhegyi úti villájának emléktáblával történő
megjelölése Beterjesztő: Fonti Krisztina alpolgármester