20101209

A Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 9-i ülése

Napirend:

1. Gyermekvédelmi ügyekben érkezett fellebbezések elbírálása
Beterjesztő: Kovács Lajos alpolgármester
Az 1. napirendi pont zárt ülés keretében került megtárgyalásra.

2. A fővárosi közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 59/1995. (X.20.)
Budapest Főváros Közgyűlése önkormányzati rendeletének végrehajtásról szóló 18/1995. (XII.
13.) Budapest Főváros XII. kerület önkormányzat rendeletének módosítása
Beterjesztő: Dr. Váczi János alpolgármester

3. Változtatási tilalom visszavonása
Beterjesztő: Dr. Váczi János alpolgármester

4. Helyi (kerületi) jelentőségű építészeti értékek védetté nyilvánítása, valamint helyi (kerületi)
természeti érték védelmének megszüntetése
Beterjesztő: Dr. Váczi János alpolgármester

5. Pályázati kiírás jegyzői állás betöltésére
Beterjesztő: Pokorni Zoltán polgármester

6. Fővárosi Szabályozási Keretterv módosításának kezdeményezése
Beterjesztő: Dr. Váczi János alpolgármester

7. Megállapodás fogyatékos személyek nappali ellátására
Beterjesztő: Kovács Lajos alpolgármester

8. A 2011. évben esedékes intézményvezetői megbízások pályáztatása
Beterjesztő: Fonti Krisztina alpolgármester

9. A Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási és
közművelődési intézmények Alapító Okiratainak módosítása
Beterjesztő: Fonti Krisztina alpolgármester

10. Beszámoló a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2010. évi költségvetésének I-III.
negyedévi végrehajtásáról
Beterjesztő: Pokorni Zoltán polgármester

11. Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója
Beterjesztő: Pokorni Zoltán polgármester

12. A helyi adókról szóló önkormányzati rendeletek felülvizsgálata
Beterjesztő: Pokorni Zoltán polgármester

13. Ingatlanbérbeadás
Beterjesztő: Pokorni Zoltán polgármester

· A polgármester beszámolója az előző ülés óta végzett munkájáról
· Interpellációk, kérdések, közlemények

 

Papp Sándor interpellációjában elmondta, hogy. "A jövő esztendei költségvetési koncepció tárgyalása során kértem a költségvetés készítőit, hogy a Közrendvédelmi alapítvány támogatását, amely már évek óta nem változott emeljük meg. Kerületünkben  szinte a legalacsonyabb a támogatás mértéke, ugyanakkor  az
elvégzett munka  amelyet kerületünk rendőrei végeznek a budapesti élvonalban van. Megérdemelik a jelenleginél magasabb szintü támogatást."

Vincze Géza hozzászólása: