20111027

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-i 14/2010-2014. sorszámú ülése

Napirend: 
 
1.  Bölcsődei ellátás ügyben érkezett fellebbezés elbírálása
 
Beterjesztő: Kovács Lajos alpolgármester
 
Az 1. napirendi pont zárt ülés keretében kerül megtárgyalásra!
 
2.  Emléktábla elhelyezése Komlós Juci, a Nemzet Színésze egykori lakóházán, a
Városmajor utca 49. sz. épületen
 
Beterjesztő: Fonti Krisztina alpolgármester
 
3.  A Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat közoktatási intézményrendszer
működése minőségirányítási programjának elfogadása
 
Beterjesztő: Fonti Krisztina alpolgármester
 
4.  Bp. XII. Márvány u. 29/a. szám alatti, 7731/0/A/1 hrsz-ú üzlethelyiségre vonatkozó
elővásárlási jog
 
Beterjesztő: Pokorni Zoltán polgármester
 
5.  A Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat tulajdonában álló, nem lakás céljára
szolgáló helyiségek bére
 
Beterjesztő: Pokorni Zoltán polgármester

6.  A Budapest XII. kerület Mátyás király út 53. alatti zarándokház ideiglenes megnyitása a
hegyvidéki erdőben meghúzódó hajléktalanok számára
Beterjesztő: Sipos Péter helyi képviselő

•  A polgármester beszámolója az előző ülés óta végzett munkájáról
•  Interpellációk, kérdések, közlemények