Beszámoló a Pénzügyi Bizottság 2012. szeptemberi üléséről

Egyik napirendi pontként tárgyaltuk az önkormányzat köznevelési intézményeinek feladatellátásával kapcsolatban a kerület tulajdonában lévő ingatlan- és ingóvagyon működtetéséről szóló javaslatot.
A helyzet meglehetősen fonák: a kormány szándékairól, még Pokorni Zoltánnak, a kormánypárt alelnökének, fő oktatáspolitikusának sincs biztos információja, ő sem tudja, milyen helyzet áll elő bő három hónap múlva. Nekünk – a képviselő testület tagjainak - ilyen helyzetben kell olyan döntéseket meghozni, amelyek sok évre meghatározzák kerületünkben gyerekeink jövőjét! Köztudott: születet egy átgondolatlan, egy sor kérdést nem szabályozó, a   „nemzeti köznevelésről” szóló olyan törvény, amelyet még a legelvakultabb fideszesek is vitatnak. A lényegét tekintve az a helyzet, hogy a kormány rendeli a „zenét” és az önkormányzattal fizetteti a számlát.
Mit tehetünk ebben a helyzetben? Az világos, hogy a kerületünk nem kérhet mentesítést a működtetési kötelezettség alól, ezért ellenzéki képviselőként is támogatjuk a költségek vállalását. Álláspontunk szerint a Hegyvidék önkormányzata kérje a közoktatási intézményeink kerületi fennhatóságban maradását, mert ellenkező esetben szinte biztosra vehető, hogy gyerekeink a mainál sokkal rosszabb feltételek között tanulhatnak majd, mint jelenleg. Aki figyelemmel kísérte a költségvetésünket, az tudja, hogy az állami normatívát az önkormányzatunk a korábbi években mindig megduplázta, de az új rendszerben, az állami irányítás alatt, kevesebb pénzből működnek majd a közoktatási intézményeink, az állami normatíva emelése még ígéretként sem merült fel.
A pedagógusok óraszámának és a tanulói csoportlétszámok emelése az oktatás hatékonyságát fogja rontani, a túlterhelt pedagógusok a zsúfolt osztályokban kevesebb figyelmet tudnak majd fordítani az egyes tanulók szükséges felzárkóztatására. Számunkra az sem világos, hogyan működhet sikeresen az az iskola, amelyikben az igazgató nem gyakorol munkáltatói jogokat a pedagógusok felett? Hogyan fog működni az az iskola, ahol a karbantartók, a takarítók főnöke az önkormányzat és nem az iskola vezetője? Ki lesz a gazdája, a működtetetője és irányítója az iskolai könyvtáraknak? Ha elfogy a fénymásoló papír, ha meg kell javítani valamelyik számítógépet, milyen módon és mennyi idő alatt, ki fogja ezeket a zavarokat elhárítani? Fogalmunk sincs mi lesz a Semmelweis Egyetem és az ELTE iskoláinak a sorsa, lesznek-e feladataink velük kapcsolatban?
A kérdéseket, aggályokat még sorolhatnánk, de az eddigiekből is világosan kitűnik, hogy csak az önkormányzati fenntartás és irányítás képes biztosítani gyermekeink megfelelő - és eddig megszokott - színvonalas oktatását.
*