20110929

A Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének 
2011. szeptember 29-i 13/2010-2014. sorszámú ülése
 
Napirend: 
 
1.  Bölcsődei ellátás és lakásfenntartási támogatás ügyben érkezett fellebbezések elbírálása
 
Beterjesztő: Kovács Lajos alpolgármester
 
2.  Döntés intézményvezetői pályázatról
 
Beterjesztő: Pokorni Zoltán polgármester
 
3.  Javaslat a kerületi kitüntetések adományozására
 
Beterjesztő: Fonti Krisztina alpolgármester
 
4.  A Virányosi Közösségi Ház intézményvezetői megbízására kiírt pályázat
 
Beterjesztő: Fonti Krisztina alpolgármester
 
Az 1-4. napirendi pontok zárt ülés keretében kerülnek megtárgyalásra!
 
5.  Helyi (kerületi) jelentőségű építészeti értékek védetté nyilvánítása, illetve megszüntetése
 
Beterjesztő: Dr. Váczi János alpolgármester
 
6.  Beszámoló a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2011. évi
költségvetésének I. félévi végrehajtásáról
 
Beterjesztő: Pokorni Zoltán polgármester

 
7.  A Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2011. évi költségvetésének 3. számú
módosítása
 
  Beterjesztő: Pokorni Zoltán polgármester
 
8.  A Fővárosi Önkormányzatok Parkolási Társulása társulási megállapodásának
felmondása, a Parkolási Közszolgáltatás ellátása
 
Beterjesztő: Pokorni Zoltán polgármester
 
9.  Wagner Károly Alapítvány Alapító Okiratának módosítása
 
Beterjesztő: Pokorni Zoltán polgármester
 
10. A Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Közoktatási Esélyegyenlőségi
Programjának és Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervének elfogadása
 
Beterjesztő: Fonti Krisztina alpolgármester
 
11. A Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Közoktatási Koncepciójának 2012.
évi felülvizsgálata
 
Beterjesztő: Fonti Krisztina alpolgármester
 
12. Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok vételárát csökkentő, illetve növelő Képviselő-
testületi határozatok módosítása, és hatályon kívül helyezése
 
Beterjesztő: Pokorni Zoltán polgármester
 
13. Ingatlan elidegenítés
 
Beterjesztő: Pokorni Zoltán polgármester