Az államháztartáson kívüli források (támogatások) átadásának, átvételének rendjéről szóló önkormányzati rendelet

A rendelet megalkotásának részben törvényi előírás, részben praktikus oka van. A tervezet megfelelő keretet biztosít az államháztartáson kívüli források kezelésének.