Blogok

Beszámoló a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I félévi végrehajtásáról

Beszámoló a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I félévi végrehajtásáról

A Hegyvidék Önkormányzata 2014. évi költségvetésének 1. módosítási javaslata

A módosítási javaslat döntően technikai módosításokat tartalmaz, amelyek indoklása megfelelő.

Milyen feladatok jelentkeztek az önkormányzati tulajdon vagyonvédelme területén, amelyek 25 400 ezer Ft többletforrást indokolnak?

Támogatjuk a szociális szempontok figyelembe vételét a követelések behajtásánál.

Van-e alapja, hogy a parkolásból 730MFt bevétellel számol a módosítás is, pedig a tavalyi évben ebből a kerület bevétele nem érte el a 100Mft összeget sem?

 

Dr. Vincze Géza

A belső ellenőrzés 2013- évben végzett ellenőrzésekről szóló jelentése

1.      A belső ellenőrzés nagyon fontos területe az önkormányzatunk tevékenységének. Az éves ellenőrzésről szóló jelentés megfelelően dokumentálja a belső ellenőrzés munkájának színvonalát és fontosságát.

2.      Támogatom az anyagban az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére megfogalmazott javaslatok megvalósítását (8. o.).

3.      Javasolom a vizsgálatba bevont egységek számára az intézkedésekre megadott határidők betartásának megkövetelését, határidő módosítást csak alaposan megindokolt esetben kapjanak az érintettek.

 

Dr. Vincze Géza

A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2013. évi költségvetésének 5. módosítási javaslatához

A „Bírságok, pótlékok, díjak és egyéb sajátos bevételek” soron az eredeti előirányzat

1 milliárd 404 millió 857 ezer forint szerepelt, a módosítás ezt 49 millió 510 ezer forintra, azaz az eredetileg tervezett összeg töredékére, 3,52 százalékára csökkent. Mivel magyarázható, mi indokolja ezt a nagy különbséget? Már a tervezéskor is jelezte a szocialista frakció, hogy a tervezett bevétel irreálisan magas. Egy másik, de kissé rokon kiadás éppen ellenkező irányba változik:  mi indokolja, hogy perköltségre, végrehajtási és egyéb költségekre a tervezettnél   10-szer többet fordítsunk? 

Milyen ingatlant vásárolt a kerület, ami után 351 millió Ft áfát kellett befizetni? ?

A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2013. évi költségvetésének 5. módosítási javaslata

1.      A „Bírságok, pótlékok, díjak és egyéb sajátos bevételek” soron az eredeti előirányzat

1.404.857eFt összeg szerepelt, a módosítás ezt 49.510eFt-ra, azaz az eredeti 3,52%-ra csökkent. Kérdés ez mivel magyarázható, mi az indoka? Már a tervezéskor is jeleztem, hogy a tervezett bevétel irreálisan magas.

2. Mi indokolja a perköltség, végrehajtási költség és egyéb költség 10-szeres túllépését (10MFt helyett 104,6MFt)?

3. Milyen ingatlanvásárlás után kellett 351MFt ÁFA befizetést teljesíteni?

4. Miért került át az ellátottak pénzbeli juttatásai cím a kötelező feladatok közül az önként vállalt feladatok közé?

Az államháztartáson kívüli források (támogatások) átadásának, átvételének rendjéről szóló önkormányzati rendelet

A rendelet megalkotásának részben törvényi előírás, részben praktikus oka van. A tervezet megfelelő keretet biztosít az államháztartáson kívüli források kezelésének.

 

Középtávú tervezés az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29./A§-a alapján készített önkormányzati határozati javas

A tervezet tartalmával és fő céljaival egyetértünk, reméljük nem idéz elő olyan helyzetet a kormány, hogy akár vagyonfelélésre vagy hitelfelvételre szoruljon az önkormányzatunk.

Tájékoztató a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat tulajdonában levő gazdasági társaságok éves üzleti tervéről

Tájékoztató a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat tulajdonában levő gazdasági társaságok éves üzleti tervéről és beszámolójáról

1.      Hágó Házgondnoksági Kft

Az üzleti terv korrekt, megfelelően bemutatja a cég elképzeléseit. A beszámoló a törvényi előírásoknak megfelel. Kérdésként az merül fel, hogy egy kis cégnek miért kell 5 fős Felügyelő bizottság. A külső szemlélő számára ez felesleges juttatást jelent 2 fő számára. Javasoljuk annak megvizsgálását, tud-e a cég nagyobb részesedést szerezni a kerületi társasházak kezelésében.

Észrevételek a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2014. évi költségvetési tervezetéhez

Észrevételek a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2014. évi költségvetési tervezetéhez

1. Az előterjesztés szemérmesen nem említi azt a tényt, hogy az önkormányzatok ellehetetlenítése tovább folytatódik az idei évben is, mert kevesebb pénzt kapnak, mint amennyi az előírt feladataik ellátásához szükséges. Megállapíthatjuk, hogy az önkormányzatok vonatkozásában nem érvényesül a „Magyarország jobban teljesít” szlogen A kerületünk esetében ez az idei évre 1 909 936 ezer Ft hiányt jelent. A tervezet ezt a hiányt az előző évi felhalmozási és működési célú pénzmaradvány felhasználásával tudja biztosítani.

2. A tervezet 300MFt bevétellel számol telek és egyéb önkormányzati ingatlanok értékesítéséből, és 75 634 ezer Ft bevétel lakásértékesítésből, amit nem tudok támogatni, mert a jelenlegi ingatlanpiaci helyzetben csak érték alatt lehet értékesíteni az ingatlanokat, így ez akár vagyon ingatlan felélését jelentheti.

3. A Sportcentrum fejlesztéséhez készült-e megfelelő szakmai anyag és üzleti terv, amely alátámasztja a tervezett fejlesztéseket, azok célszerűségét, mert 96 500 ezer Ft komoly összeg, amelyet megfelelően kell megindokolni.

Tartalom átvétel