A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2013. évi költségvetésének 5. módosítási javaslata

1.      A „Bírságok, pótlékok, díjak és egyéb sajátos bevételek” soron az eredeti előirányzat

1.404.857eFt összeg szerepelt, a módosítás ezt 49.510eFt-ra, azaz az eredeti 3,52%-ra csökkent. Kérdés ez mivel magyarázható, mi az indoka? Már a tervezéskor is jeleztem, hogy a tervezett bevétel irreálisan magas.

2. Mi indokolja a perköltség, végrehajtási költség és egyéb költség 10-szeres túllépését (10MFt helyett 104,6MFt)?

3. Milyen ingatlanvásárlás után kellett 351MFt ÁFA befizetést teljesíteni?

4. Miért került át az ellátottak pénzbeli juttatásai cím a kötelező feladatok közül az önként vállalt feladatok közé?

5. Miért nem valósult meg közvilágítás kiépítés előirányzat 25MFt helyett csak 199eFt) a Közterek és parkok fejezetben (3200)

Dr. Vincze Géza