Beszámoló a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I félévi végrehajtásáról

Beszámoló a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I félévi végrehajtásáról

1.      Az első félév folyamán az Önkormányzat két alkalommal módosította 2014. évi költségvetését, összesen 719 575ezerFt-tal növelve annak főösszegét (5,29%), miközben a kiadási oldalon ezt semmi nem indokolta, így marad az a feltételezés, hogy a II. félévben legyen tere a „választási költségvetés” szintű költekezésnek kampány célok alapján. A feltételezést nagyon erősíti, hogy azokon a területeken, ahol szeptember végén és október elején ünnepélyes átadások lehetnek, alig történt költés az első félévben. Ilyen a 4024. Intézmények…fejlesztése, felújítása243 638 eFt-ból 10 814eFt került elköltésre, a 4030 alatti sportpálya építése 37 300eFt-ból 0Ft, a kötelező önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó beruházások 1 151 854eFt-ra megemelt keretből csak 241 106eFt került felhasználásra az első félévben (20,93%).

2.      Feltűnő, hogy a 6700 Támogatások, pénzeszköz átadások címhez tartozó összes olyan szervezet és alapítvány, amelyet a jelenlegi kormány politikájának támogatottja, már az első félévben megkapta az egész évre tervezett támogatási összeget, miközben a többiek semmit nem kaptak meg a tervezett támogatásból ebben az időszakban.

3.      A 6700 címhez tartozó társasházi felújítási pályázatokra tervezett összegek 10,65% - 50 feletti lakás kategória és 10,93% az 50 lakás alatti kategóriában kerültek felhasználásra.

4.      A beszámoló semmilyen indoklást nem ad arra, hogy miért lett megemelve az Önkormányzat bevételi-kiadási főösszege, miután az első félévben a bevételi előirányzatai 47,6%-ra, a kiadásiak pedig 37,58%-ra teljesültek, azaz nagyon stabil és kiegyensúlyozott gazdálkodásról tanúskodnak.  

5.      A Szabadidősport Központ 2013.június 30-án megszűnt, de azóta sem kaptuk meg a tételes elszámolást arról, hogy milyen mérleggel került át kerületünkhöz a Sportmax által üzemeltetett szervezet. Így változatlanul nem tudjuk milyen konkrét mérleggel vette vissza az önkormányzat a sportközpont üzemeltetését, azaz érte-e és ha igen, milyen nagyságrendben kár az Önkormányzatot ebben a bérbeadási ügyletben. A beszámolóból nem derül ki, hogy a sportközpont működtetése milyen költségekkel és milyen bevételekkel járt az első félévben, mert bár önállóan gazdálkodó szervezetről van szó, azért a hatékonysága fontos a számunkra, mert az esetleges veszteségeket az Önkormányzatnak kell finanszíroznia.

6.      Mi az oka, hogy a közművelődési feladatokra tervezett összegnek csak a 28,15%-a került felhasználásra?

7.      A környezetvédelmi feladatokra tervezett összegnek csak a 1,23%-a került felhasználásra, ez pedig elképesztő adat.

8.      Mi az oka, hogy a közfoglalkoztatás előirányzat csak 24,24%-ra teljesült?

9.      Komoly kételyeket ébreszt az önként vállalt feladat ellátás tervezésének megalapozottsága, miután 2014-re 1248844eFt összegből az első félévben csak 195 784eFt került felhasználásra (15,68%). Felmerül a kérdés, hogy esetleg más célra szánt forrás került ide, amely bármikor átirányítható egyéb kiadások fedezésére.

Budapest, 2014. szeptember 20.

 Dr. Vincze Géza

a Pénzügyi bizottság elnöke