Észrevételek a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2014. évi költségvetési tervezetéhez

Észrevételek a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2014. évi költségvetési tervezetéhez

1. Az előterjesztés szemérmesen nem említi azt a tényt, hogy az önkormányzatok ellehetetlenítése tovább folytatódik az idei évben is, mert kevesebb pénzt kapnak, mint amennyi az előírt feladataik ellátásához szükséges. Megállapíthatjuk, hogy az önkormányzatok vonatkozásában nem érvényesül a „Magyarország jobban teljesít” szlogen A kerületünk esetében ez az idei évre 1 909 936 ezer Ft hiányt jelent. A tervezet ezt a hiányt az előző évi felhalmozási és működési célú pénzmaradvány felhasználásával tudja biztosítani.

2. A tervezet 300MFt bevétellel számol telek és egyéb önkormányzati ingatlanok értékesítéséből, és 75 634 ezer Ft bevétel lakásértékesítésből, amit nem tudok támogatni, mert a jelenlegi ingatlanpiaci helyzetben csak érték alatt lehet értékesíteni az ingatlanokat, így ez akár vagyon ingatlan felélését jelentheti.

3. A Sportcentrum fejlesztéséhez készült-e megfelelő szakmai anyag és üzleti terv, amely alátámasztja a tervezett fejlesztéseket, azok célszerűségét, mert 96 500 ezer Ft komoly összeg, amelyet megfelelően kell megindokolni.

4. Az óvodai ellátások területén az önkormányzatnak 37 805 ezer Ft állami sarcot kell kifizetnie, ennyivel kevesebbet ad a központi költségvetés az előírtnál.

5. A köztisztviselők és közalkalmazottak béremelésével egyetértek, mert a minőségi munkát megfelelően díjazni is kell, ezért támogatjuk, hogy legalább saját hatáskörünkben járjunk el és mutassunk jó példát a kormánynak.

6. Kérdésként merül fel, hogy elég-e a 35 fő közfoglalkoztatotti létszám vagy érdemes lenne ennél nagyobb létszámot betervezni?

7. Támogatom a kerületi két kulturális intézmény (Virányosi Közösségi Ház és a Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria) felújítását.

8. Támogatjuk a mindennapos testnevelés keretében az úszásoktatás és a nyári táborok költségeinek vállalását az önkormányzat által.

9. Nagyon fontosnak tartom az időskorúakkal való kiemelt foglalkozást, ezért örömmel üdvözlöm a „Szépkorúakért a Hegyvidéken” program idei elindítását.

10. Örömmel látom a tervezetből, hogy a kerületben nincsenek hajléktalanok, hisz a nappali ellátásukra 0Ft került betervezésre.

11. A tavalyi év folyamán többször felvetettem, hogy nem világos a különböző pályázatok figyelésével, a kerületünknek megfelelők kiválasztásával, kidolgozásával és menedzselésével ki foglalkozik, mert erről a területről komoly összegeket lehetne nyerni kerületi célok megvalósítására.

Összefoglalásként megállapítható, hogy a 2014. évi önkormányzati költségvetés tervezete igyekszik megfelelő színvonalon biztosítani a kerületi feladatok ellátását, de azt is látni kell, hogy ez csak a vagyon egy részének felélésével biztosítható, mert az önkormányzatok kivéreztetése tovább folytatódik. A tendencia folytatódása esetén sokkal nagyobb súlyt kell fektetni a pályázati pénzek megszerzésére.

Dr. Vincze Géza