Tájékoztató a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat tulajdonában levő gazdasági társaságok éves üzleti tervéről

Tájékoztató a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat tulajdonában levő gazdasági társaságok éves üzleti tervéről és beszámolójáról

1.      Hágó Házgondnoksági Kft

Az üzleti terv korrekt, megfelelően bemutatja a cég elképzeléseit. A beszámoló a törvényi előírásoknak megfelel. Kérdésként az merül fel, hogy egy kis cégnek miért kell 5 fős Felügyelő bizottság. A külső szemlélő számára ez felesleges juttatást jelent 2 fő számára. Javasoljuk annak megvizsgálását, tud-e a cég nagyobb részesedést szerezni a kerületi társasházak kezelésében.

2.      FÁBER Tervező, Fővállalkozó és Ingatlanforgalmazó Kft

Az üzleti terv korrekt módon bemutatja a társaságot, lehetőségeit és céljait. A társaság beszámolója a törvényi előírásoknak megfelel. Üdvözölni lehet a takarékosabb gazdálkodásra való törekvést és annak elvárásként történő megfogalmazását az új vezetéssel szemben.

3.      MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft

Az üzleti terv bemutatja a társaság szerteágazó tevékenységét. Örömünkre szolgál, hogy az országos tendenciával szemben kerületünkben a kultúra nem mostoha gyermek, és megfelelő támogatásban részesül. A beszámoló a törvényi előírásoknak megfelel.

4.      Hegyvidék Városfejlesztési Nonprofit Kft

A társaság üzleti tervet nem mellékelt, a történeti és szervezeti bemutató nem az. A beszámoló a törvényi előírásoknak megfelel. A veszteségre (16.136eFt) az anyag nem ad magyarázatot. Az adatokból az látszik, hogy a veszteség a bevételhez (88.255eFt) viszonyított magas anyagjellegű ráfordításokból (90.065eFt) adódik számszakilag.

5.      Hegyvidéki Sportcsarnok és Sportközpont Kft

Az üzleti terv végre választ ad arra a régi kérdésre, hogy milyen összegű kárunk származott a bérlő tevékenysége következtében – 115MFt. Kérdésünk, ez kinek a felelőssége? Az üzleti terv tarthatónak látszik, bár sok benne az esetlegességes elem. Javasoljuk a Felügyelő bizottság kísérje szoros figyelemmel a Kft tevékenységét.

 

 Dr. Vincze Géza