Észrevételek a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2014. évi költségvetési tervezetéhez

Az előterjesztés szemérmesen nem említi azt a tényt, hogy az önkormányzatok ellehetetlenítése tovább folytatódik az idei évben is, mert kevesebb pénzt kapnak, mint amennyi az előírt feladataik ellátásához szükséges. Megállapíthatjuk, hogy az önkormányzatok esetében nem érvényesül a „Magyarország jobban teljesít” szlogen, hiszen ha belegondolunk, hogy kerületünk esetében ez az idei évre 1 milliárd 909 millió 936 ezer forint fedezet hiányzik, amit a tervezet az előző évi felhalmozási és működési célú pénzmaradvány felhasználásával tud csak biztosítani.

A tervezet 300 millió Ft bevétellel számol bizonyos telkek és egyéb önkormányzati ingatlanok értékesítéséből, és 75 millió 634 ezer forint bevétel várható lakásértékesítésből. Ezt nem tudjuk támogatni, mert a jelenlegi piaci helyzetben csak érték alatt lehet értékesíteni az ingatlanokat, így ez akár a vagyon felélését jelentheti.

Mielőtt döntünk, jó volna tudni, hogy a Sportcentrum fejlesztéséhez készült-e megfelelő szakmai anyag és üzleti terv, amely alátámasztja a tervezett fejlesztéseket, azok célszerűségét, mert az erre elkülönített 96 millió 500 ezer forint komoly összeg, amelynek elköltését  megfelelően kellene megindokolni.

Az óvodai ellátásokra az önkormányzatnak 37 millió 805 ezer forint állami sarcot kell kivetnie, ugyanis ennyivel kevesebbet ad a központi költségvetés az előírtnál.

A köztisztviselők és közalkalmazottak béremelésével egyetértünk, mert a minőségi munkát megfelelően díjazni is kell, ezért támogatjuk, hogy legalább saját hatáskörünkben járjunk el és mutassunk jó példát a kormánynak. Kérdés, hogy elég-e a kerületben 35 közfoglalkoztatottnak munkát adni, vagy érdemes lenne ennél nagyobb létszámot betervezni?

Támogatjuk a kerületi két kulturális intézmény (Virányosi Közösségi Ház és a Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria) felújítását, a mindennapos testnevelés keretében az úszásoktatás és a nyári táborok költségeinek átvállalását. Nagyon fontosnak tartjuk az időskorúakkal való kiemelt foglalkozást, ezért örömmel üdvözlöm a „Szépkorúakért a Hegyvidéken” program idei elindítását. Örömmel látom a tervezetből, hogy a kerületben nincsenek hajléktalanok, hisz a nappali ellátásukra egyetlen forintot sem kellett tervezni.

Tavaly többször felvetettük, hogy nem világos, kinek a feladata volna a különböző pályázatok figyelésével, a kerületünknek megfelelők kiválasztásával, kidolgozásával és menedzselésével foglalkozni, mert nagyobb odafigyeléssel ezekből a forrásokból komoly összegeket lehetne nyerni kerületi célok megvalósítására.

Összefoglalásként megállapítható, hogy a 2014. évi önkormányzati költségvetés tervezete igyekszik megfelelő színvonalon biztosítani a kerületi feladatok ellátását, de azt is látni kell, hogy ez csak a vagyon egy részének felélésével biztosítható, mert az önkormányzatok kivéreztetése tovább folytatódik. A tendencia folytatódása esetén sokkal nagyobb súlyt kell fektetni a pályázati pénzek megszerzésére.

Dr. Vincze Géza