A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2013. évi költségvetésének 5. módosítási javaslatához

A „Bírságok, pótlékok, díjak és egyéb sajátos bevételek” soron az eredeti előirányzat

1 milliárd 404 millió 857 ezer forint szerepelt, a módosítás ezt 49 millió 510 ezer forintra, azaz az eredetileg tervezett összeg töredékére, 3,52 százalékára csökkent. Mivel magyarázható, mi indokolja ezt a nagy különbséget? Már a tervezéskor is jelezte a szocialista frakció, hogy a tervezett bevétel irreálisan magas. Egy másik, de kissé rokon kiadás éppen ellenkező irányba változik:  mi indokolja, hogy perköltségre, végrehajtási és egyéb költségekre a tervezettnél   10-szer többet fordítsunk? 

Milyen ingatlant vásárolt a kerület, ami után 351 millió Ft áfát kellett befizetni? ?

Nehezen magyarázható, de talán az illetékesek meg tudják mondani, hogy miért került át az ellátottak pénzbeli juttatásai cím a kötelező feladatok közül az önként vállalt feladatok közé?  Miért nem valósult meg a közvilágítás korszerűsítése teljes mértékben, amikor erre a célra a költségvetésben 25 millió forint rendelkezésre állt, de csak 199 eFt-ot fordítottak ténylegesen ilyen célokra.

Dr. Vincze Géza